ลงทะเบียนประชุมวิชาการ 2564https://seminar.bcnnv.ac.th/

สอบถามข้อมูล

1.อาจารย์ กัญชิตา เสริมสินสิริ

โทร 02-540-6500 ต่อ 2673
2.คุณประภาวันตรี แก้วสุกใส

โทร 0 2540 6500 ต่อ 2454 และ 08 0241 6029