วิดีโอการประชุม

ลิงค์การประชุมวิชาการ ปี 2565
(ช่วงบ่าย) https://youtu.be/pWgog9Uxv6Y

ลิงค์ประชุมวิชาการปี 2565 (ช่วงเช้า)
https://www.youtube.com/watch?v=vl6euwO3x5E