รายชื่อผู้เข้าประชุม

https://seminar.bcnnv.ac.th

สไลด์วิทยากร

ลิงค์สำหรับการเข้าประชุมค่ะ meet.google.com/jet-dpgh-fhf

เข้าร่วมรับชมการจัดประชุมวิชการประจำปี

รายชื่อผู้เข้าประชุมวิชาการขึ้นประกาศ